Tây Hành Kỷ: Cùng Kỳ Địa Động

Thời lượng: 77 Phút

Trạng thái: Hoàn Thành

Phát hành: 2022

Tiểu đội Tây Hành đánh quái siêu ngầu, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh luân phiên xuất kích, ma quân trăm mắt, nhện tinh, bạch xà liên thủ ứng chiến! Mỗi người đều có một thân hai mặt? Rốt cuộc là thật hay gia? Ai có thể giữ vững bản tâm không đổi?